Agrilus gibbicollis Fall 1901

Recorded Montana Distribution

Agrilus gibbicollis distribution in Montana

Dorsal View

Agrilus gibbicollis monticola habitus dorsal

Lateral View

Agrilus gibbicollis lateral view